light light light light light light light light light light light light


  Bài viết cập nhật ngày: 07/07/2019
Trong quá trình hành tẩu giang hồ, Nhiếp Thí Trần sẽ giao cho bạn nhiệm vụ tiêu diệt Boss. Boss này được chia làm 8 cấp. Khi đi giết bạn nên lập tổ đội đông đảo. Một người tiêu diệt được là tất cả nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có thể bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng nếu muốn. Sau khi tiêu diệt thành công Boss bạn sẽ lấy được Sát thủ lệnh, lấy được trang bị phổ thông, tinh hồng bảo thạch, thuỷ tinh, hoàng kim trang bị và các vật phẩm khác.

NPC & vật phẩm liên quan


Hình ảnh
Ghi chú

Nhiếp Thí Trần
Vị trí: Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
  Chức năng:
    - Thử luyện sát thủ.
    - Nhận phần thưởng Vượt Ải.
    - Hợp thành Sát Thủ Giản.
    - Nhận/Hủy nhiệm vụ Sát Thủ cấp 90.

Sát Thủ Lệnh
(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)
Nguồn gốc: Hạ gục Boss Sát Thủ nhận được 01 lệnh bài cùng hệ với Boss.
Công dụng: Hợp thành Sát Thủ Giản tương ứng hệ.

Sát Thủ Giản
(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

Nguồn gốc: Dùng 05 Lệnh Bài bất kỳ hệ hệ hợp thành 01 vật phẩm ngẫu nhiên hệ.
Công dụng: Báo danh tham gia Vượt Ải.

Sát Thủ Bí Bảo
Nguồn gốc: Nhận được từ việc tiêu diệt Boss Sát Thủ.
Công dụng: Nhận được phần thưởng 3 triệu EXP, 1 vật phẩm sự kiện và ngẫu nhiên phần thưởng hiện vật. Mỗi ngày có thể sử dụng 30 cái.

Hướng dẫn tham gia


      Cá nhân hoặc tổ đội đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần chọn tên Boss nhiệm vụ.

      Mỗi ngày mỗi cá nhân có thể hoàn thành 30 Boss sát thủ.     Tương ứng với Boss sẽ có tọa độ tương ứng (cần lưu ý để đến đúng vị trí).    
Hạ gục thành công Boss sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ & nhận thưởng.

    
Có thể đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần để hủy nhiệm vụ không muốn thực hiện.

     Thu thập đủ 05 Sát Thủ Lệnh bất kỳ hệ để hợp thành 01 Sát Thủ Giản ngẫu nhiên hệ tại NPC Nhiếp Thí Trần:    
Danh sách Boss Sát Thủ:

Boss Sát Thủ cấp 20
Tên Boss Tọa Độ
Phục Lưu Mê Cung
 Trác Lãnh Cầm 193,184
Tiêu Thiên Ngạo
177,189
 Mục Minh Kiệt 205,193
 Tất Vưu Phóng 217,190
Kiếm Các Trung Nguyên
 Lục Cửu U 200,189
 Bộ Hiêu Trần 214,196
 Dục Kiếm Thu 225,191
Thiệu Hoa Dung 223,171
Bạch Thuỷ Động
 Quan Tử Mạc 210,196
 Bành Thục Hải 200,192
Bích Phù Bình
197,199
 Trượng Lãnh Sơn 199,205
Khoả Lang Động
 Tiêu Kiếm Tuyết 189,192
Kha Thiếu Gia
195,180
 Chưởng Bát Phương 215,189
 Mộng Ất Phi 212,199
Mãnh Hổ Động
 Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224,220
 Thượng Quan Lãng 214,207
 Dương Thanh Ẩn 203,196
 Nguỵ Chiếm Thân 213,200

Boss Sát Thủ cấp 30
Tên Boss Tọa Độ
Kim Quang Động
 Diêu Thủ Thu 197,187
Bá Phách Đông
219,203
Lương Tư Nam
218,185
 Trác Thất Lang 192,180
Bạch Vân Động
 Kiều Đỉnh Thiên 215,199
 Trọng Vô Cực 223,190
 Khí Cầm Sĩ 236,200
 Đinh Văn Dục 215,209
Yến Tử Động
Phong Ngũ Ấn
171,219
Khang Bất Hối
180,209
Phương Dực Viêm
 206,204
 Trữ Tâm Cuồng  202,220
Dược Vương Động Tầng 1
Kinh Phụ Sanh
196,204
 Hoắc Trấn Phi 194,201
 Quản Vô Yếm 207,204
 Diệp Vĩnh Ân 204,199
Vũ Di Sơn
 Âu Chí Phong 156,185
 Độc Cô Hiệp 114,166
 Hống Phù Nhai 120,169
Nghê Đại Châu
180,198

Boss Sát Thủ cấp 40
Tên Boss Tọa Độ
Kinh Hoàng Động
Du Thán Giang 202,217
Hạ Hùng Phi 180,211
Tống Vũ Phong 200,205
Lộ Thượng Nhân 219,226
Phụng Nhãn Động
Nhiệm Tôn Hành 220,201
Hàn Khanh Long 220,189
Trì Phẩm Chân 205,182
Giản Thiết Thối 190,183
Thần Tiên Động
Điêu Dị Đao 212,198
Đồ Tàn Sanh 221,192
Bàng Vô Tịnh 233,198
Lý Hoa Độ 221,207
Kê Quán Động
Thích Ảnh Sa 192,188
Nguy Nhân Tử 191,174
Cố Viễn Hề 211,185
Tạng Đình Cốc 207,193
Kiến Tính Phong Sơn Động
Diêm Tự Hữu 217,185
Đàm Hoàng Bạo 226,190
Thạch Cố Kiều 201,193
Ưng Thái Hiệp 192,181

Boss Sát Thủ cấp 50
Tên Boss Tọa Độ
Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung
Mạnh Đạp Hồng 224,198
Yên Tức Hận 215,194
Hoắc Thanh Sương 212,200
Miên Tư Đạo 222,204
Hưởng Thuỷ Động
Tiếu Vọng Thâu 224,202
Cảo Nãi Khoát 237,205
Mạnh Tử Vũ 244,211
Đường Nghĩa Chi 258,201
Thiên tâm Động
Lũ Vi Thiện 199,183
Lỗ Tranh Tranh 190,197
Sử Tiêu Sơn 204,187
Tây Môn Vô Giới 213,194
Đáy Động Đình Hồ
Giới Tình Chỉ 215,202
Lôi Ảo Khách 212,207
Diệp Ngũ Long 229,202
Tiết Tiểu Bá 207,199
Ngọc Hoa Động
Mậu Tuất Nhung 215,210
Dương Diệm Quân 221,200
Du Tiêu Cường 192,194
Cô Dự Sưu 185,216

Boss Sát Thủ cấp 60
Tên Boss Tọa Độ
Trúc Ti Động Tầng 1
Uông Thệ Thuỷ 190,202
Yến Lưu Sanh 195,200
Tang Thương Hải 184,203
Bồ Thập Tam 189,206
Tường Vân Động Tầng 2
Hậu Khất Kiếm 208,188
Hầu Yên Tân 191,194
Thiệu Thất Sát 207,196
Du Vạn Lí 210,203
Lưu Tiên Động Tầng 2
Cừu Doãn Sam 190,184
Thượng Quan Chất 195,193
Tái Viễn Bạc 212,189
Tưởng Huyền Viễn 194,188
Tuyết Báo Động Tầng 4
Khuất Lộc Vinh 192,206
Lư Quán Bắc 195,205
Giải Quy Nam 199,207
Tùng Vô Ảnh 203,200
Dương Giác Động
Lạc Thê Thanh 191,190
Bạch Thương Nham 206,184
Biện Lưu Thiện 221,199
Thái Tinh Thần 207,209

Boss Sát Thủ cấp 70
Tên Boss Tọa Độ
Lão hổ động
Hống linh ti 200,200
Tào nhân phủ 213,203
Trình phúc ba 197,210
Đặng an khuê 194,206
Linh cốc động
Ứng khiếu phong 208,195
Phạm triều sương 219,198
Phùng song dực 198,203
Phó khâu tu 201,190
Thanh loa đảo sơn động
Lạc long hiền 222,203
Cổ thanh dương 203,193
Quan thiên vấn 212,189
Hạ thiếu hùng 244,205
Đại Tù động
Tô cổ ngâm 203,195
Hồ nhất lang 225,200
Huỳnh vạn kiếp 198,202
Giang trầm nhạn 195,186

Boss Sát Thủ cấp 80
Tên Boss Tọa Độ
Băng Hà Động
Diệp Ức Anh 221,200
Lạc Nhĩ Kim 206,199
Mạc Nam Trúc 212,207
Tần Tư Du 229,210
Nhan Thạch Động
Cô Vô Thường 218,187
Liễu Tứ Gia 231,201
Thí Đại Thiếu 219,201
Tôn Văn Bưu 209,196
Phù Dung Động
Đồng Bất Phúc 193,177
Đường Bác Văn 214,182
Đào Đảo Chủ 201,196
Điền Vô Đạo 189,166
Lưỡng Thuỷ Động
Viên Niệm Tịch 199,194
Trịnh Trác Quần 203,185
Chương Nguyên Sùng 212,189
Tạ Trọng Hầu 211,201
Dược Vương Động Tầng 3
Vu Cửu Đồ 192,297
Viên Thiên Thọ 191,203
Nhạc Thượng Côn 205,195
Thiêm Phúc Vân 204,203

Boss Sát Thủ cấp 90
Tên Boss Tọa Độ
Tiến Cúc Động
Giả Giới Nhân 205,204
Trịnh Cửu Nhật 205,191
Chu Sở Bá 217,200
Trang Minh Trung 201,197
Mê Cung Sa Mạc
Cam Chánh Cô 198,207
Vũ Nhất Thế 157,202
Dương Phong Dật 181,211
Hà Sinh Vong 178,194
Xi Vưu Động
Tằng Chỉ Oán 213,199
Vệ BiênThành 219,195
Cố Thủ Đằng 228,199
Chư Cát Kinh Hồng 204,197
Trường Bạch Sơn Nam Lộc
Phan Ngạt Nhân 156,187
Liên Kinh Thái 185,171
Bảo Triệt Sơn 161,163
Vạn Hồ Tinh 139,160
Mạc Cao Quật
Trử Thiên Mẫn 152,171
Đoạn Lăng Nguyệt 215,172
Tả Dật Minh 159,171
Nhậm Thương Khung 234,172


 Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ hạ gục Boss Sát Thủ


Phần thưởng Boss cấp 20 - 80
Phần thưởng Boss cấp 90
Cấp 20: 1 triệu EXP
Cấp 30: 2 triệu EXP
Cấp 40: 3 triệu EXP
Cấp 50: 4 triệu EXP
Cấp 60: 5 triệu EXP
Cấp 70: 6 triệu EXP
Cấp 80: 7 triệu EXP
Phần thưởng cá nhân hoặc đội trưởng:
5 triệu EXP
10 Danh vọng
Sát Thủ Bí Bảo
Rương Thần Bí (Xác suất 30%)
1 Xu (Xác suất 20%)
2 Vật phẩm sự kiện

Phần thưởng người thuộc tổ đội:

2.5 triệu EXP
5 Danh vọng
Sát Thủ Bí Bảo (Xác suất 15%)

BQT Kính Bút!
 • Thuộc tính: Kim
  Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho "Võ Lâm Chánh Phái".
  Đệ tử của Thiếu Lâm là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Tay Không - Đao - Côn

 • Thuộc tính: Kim
  Thiên Vương Bang chúng đa số sống bằng nghề canh nông, không chen vào chuyện giang hồ, thậm chí rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vừa kháng Tống, vừa chống Kim, không làm điều ác, tà chánh phân minh.
  Tổng Đà của bang này là Thiên Vương đảo, một “độc đảo” tọa lạc chính giữa khu vực Động Đình hồ, bản doanh vô cùng hiểm trở, nếu như không có người trong bang hướng dẫn, người ngoài vô phương tìm được đến Tổng đà.

  Sử dụng vũ khí: Chùy - Thương - Đao

 • Thuộc tính: Mộc
  Đệ tử của Đường môn rất ít khi hành tẩu giang hồ. Thánh địa của Đường môn cơ quan trùng trùng, cạm bẫy, ám khí vô số. Nếu không phải là người của môn phái thì khó lòng mà đột nhập.
  Vì thế mặc dù danh tiếng của Đường môn vang xa nhưng đối với thiên hạ thì họ vẫn là những người rất thần bí. Đệ tử Đường môn hành tung bí mật và tuyệt đối trung thành,một khi đã hành sự thì không còn cảm giác "thiện ác nhân nghĩa".

  Sử dụng vũ khí: Nỏ - Phi Đao - Tiêu - Bẫy

 • Thuộc tính: Mộc
  Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào.
  Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây”, như thế những kẻ thù của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình. Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Đây là một môn phái thần bí nằm dọc theo Nhĩ Hải, vùng núi Điểm sơn (thuộc nước Đại Lý) và giáp biên cương Vân Nam xa xôi. Tương truyền Sư Tổ của môn phái này vốn là một nữ hiệp bị tình nhân phụ rẫy, muốn rời xa chốn đô hội, bỏ đi ẩn cư để quên hết sự đời nên đã đến vùng núi biên thùy Vân Nam xa xôi hẻo lánh. Trên đường đi, Người cũng gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh tuyệt vọng giống như mình, liền tập hợp họ lại, thành lập môn phái, truyền thụ võ công.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Song Đao

 • Thuộc tính: Hỏa
  Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm vị trí đáng kể chốn Trung Nguyên.
  Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Côn - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Hỏa
  Nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn giáo là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với Võ Lâm Trung Nguyên.
  Thiên Nhẫn giáo vốn không có lập trường Chánh - Tà. Tiêu chí của bang phái tùy thuộc vào tình hình chính trị mà biến đổi, là một công cụ đắc lực của Kim quốc trong những đợt Nam hạ xâm chiếm Đại Tống.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Thương

 • Thuộc tính: Thổ
  Trương Tam Phong vốn là đạo sĩ ở Võ Đang Sơn được vua Huy Tông mời lên Kinh để đàm đạo trên đường đi ông đã gặp thích khách Trương Tam Phong một mình giết chết hơn 100 võ lâm cao thủ, sau này về núi đã sáng lập ra phái “Nội Gia Quyền”.
  Võ Đang đồng môn luôn lấy nghĩa khí, đạo lý làm trọng. Đệ tử của Võ Đang không bắt buộc phải ăn chay, có thể kết hôn, song chưởng môn thì bắt buộc phải ăn chay.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Quyền

 • Thuộc tính: Thổ
  Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi.
  Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Lôn phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Kiếm

Trạng thái kênh nạp thẻ
Quý đồng đạo vui lòng thường xuyên kiểm tra trạng thái hệ thống nạp thẻ nhằm tránh mua nhầm loại thẻ đang được hệ thống bảo trì!