light light light light light light light light light light light light


  Bài viết cập nhật ngày: 03/07/2019

Theo lộ trình phát triển của Võ Lâm Huyết Chiến thì một trong những tính năng được mong đợi nhất chính là các loại kỹ năng trùng sinh. Và sau đợt cập nhật vừa rồi, các kỹ năng này chính thức được ra mắt, tính năng mang đến cho nhân vật sức mạnh ưu việt mà chỉ có các nhân vật Trùng Sinh thành công mới có được.


Thời gian diễn ra

     Hoạt động diễn ra vĩnh viễn.
     Đối tượng: Đã trùng sinh 1 và đẳng cấp từ 50.

Kỹ năng Trùng sinh mặc định 1 - 5


Tên gọi Ghi chú

Kỹ năng Trùng sinh 1

Nguồn gốc: Nhận được trực tiếp vào Bảng kỹ năng của nhân vật khi đạt trùng sinh tương ứng.
Chức năng: Công kích kỹ năng +10%.

Kỹ năng Trùng sinh 2

Nguồn gốc: Nhận được trực tiếp vào Bảng kỹ năng của nhân vật khi đạt trùng sinh tương ứng.
Chức năng: Công kích kỹ năng +20%.

Kỹ năng Trùng sinh 3

Nguồn gốc: Nhận được trực tiếp vào Bảng kỹ năng của nhân vật khi đạt trùng sinh tương ứng.
Chức năng: Công kích kỹ năng +30%.

Kỹ năng Trùng sinh 4

Nguồn gốc: Nhận được trực tiếp vào Bảng kỹ năng của nhân vật khi đạt trùng sinh tương ứng.
Chức năng: Công kích kỹ năng +40%.

Kỹ năng Trùng sinh 5

Nguồn gốc: Nhận được trực tiếp vào Bảng kỹ năng của nhân vật khi đạt trùng sinh tương ứng.
Chức năng: Công kích kỹ năng +50%.


Kỹ năng Trùng sinh Đặc biệt


Tên gọi Ghi chú

Bát Thuật Chân Kinh

Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các.
Chức năng: Sử dụng nhận được ngẫu nhiên 1 trong 8 kỹ năng bên dưới. Lưu ý: Có thể sử dụng nhiều cuốn để học được kỹ năng mong muốn.

Trấn Nhạc Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Sức Mạnh.
Chỉ số tại cấp 1: 25 điểm Sức Mạnh.
Chỉ số tại cấp 20: 500 điểm Sức Mạnh.

Vũ Y Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Sinh Khí.
Chỉ số tại cấp 1: 25 điểm Sinh Khí.
Chỉ số tại cấp 20: 500 điểm Sinh Khí.

Yên Ba Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Thân Pháp.
Chỉ số tại cấp 1: 25 điểm Thân Pháp.
Chỉ số tại cấp 20: 500 điểm Thân Pháp.

Nhược Thủy Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Nội Công.
Chỉ số tại cấp 1: 25 điểm Nội Công.
Chỉ số tại cấp 20: 500 điểm Nội Công.

Trường Sinh Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Sinh Lực.
Chỉ số tại cấp 1: 250 điểm Sinh Lực.
Chỉ số tại cấp 20: 5000 điểm Sinh Lực.

Bột Hải Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Nội Lực.
Chỉ số tại cấp 1: 250 điểm Nội Lực.
Chỉ số tại cấp 20: 5000 điểm Nội Lực.

Truy Ảnh Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Né Tránh.
Chỉ số tại cấp 1: 250 điểm Né Tránh.
Chỉ số tại cấp 20: 5000 điểm Né Tránh.

Thần Tuệ Thuật

Nguồn gốc: Nhận được sau khi sử dụng Bát Thuật Chân Kinh.
Chức năng: Gia tăng Độ Chính Xác.
Chỉ số tại cấp 1: 500 điểm Độ Chính Xác.
Chỉ số tại cấp 20: 10000 điểm Độ Chính Xác.

Nâng cao đẳng cấp đối với 8 Kỹ năng Trùng sinh Đặc biệt

Từ sau khi Trùng sinh 1, cấp độ của Kỹ năng đã học hoặc sẽ học sẽ được tự động tăng lên khi nhân vật lên mỗi 50 cấp. Ví dụ, tại cấp 150 ở Trùng sinh 1, Kỹ năng Trùng sinh sẽ đạt 3 cấp hoặc tại cấp 100 ở Trùng sinh 4, Kỹ năng Trùng sinh sẽ đạt 14 cấp, v.v...

Lưu ý:

1. Kỹ năng Trùng sinh mặc định 1 - 5 không cần học, tồn tại cho đến khi nhân vật đạt trùng sinh mới.
2. Kỹ năng Trùng sinh Đặc biệt tồn tại vĩnh viễn cho đến khi nhân vật sử dụng Bát Thuật Chân Kinh và học được 1 kỹ năng mới thay thế. Cấp độ của kỹ năng mới sẽ ngang với cấp độ của kỹ năng cũ ngay khi được thay thế.
3. Mỗi nhân vật có thể sử dụng nhiều lần Bát Thuật Chân Kinh, mỗi lần sử dụng, 1 trong 8 kỹ năng (nếu đã học) sẽ bị loại bỏ và được thay thế bởi ngẫu nhiên 1 kỹ năng mới.

Chúc quý đồng đạo chơi game vui vẻ bên bằng hữu!
BQT Kính Bút!
 • Thuộc tính: Kim
  Được khai sáng bởi Đạt Ma Sư Tổ đến từ Tây Trúc, Thiếu Lâm phái tọa lạc tại núi Tung Sơn Tỉnh Hà Nam và từ xưa đã được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất môn phái tại Trung Nguyên. Ngôi chùa này cũng được xem là đại diện cho "Võ Lâm Chánh Phái".
  Đệ tử của Thiếu Lâm là nam nhân, phân làm hai loại: đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia. Xuất gia đệ tử xuống tóc tu hành trong chùa, không can thiệp việc giang hồ, tục gia đệ tử thì tản lạc khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Tay Không - Đao - Côn

 • Thuộc tính: Kim
  Thiên Vương Bang chúng đa số sống bằng nghề canh nông, không chen vào chuyện giang hồ, thậm chí rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vừa kháng Tống, vừa chống Kim, không làm điều ác, tà chánh phân minh.
  Tổng Đà của bang này là Thiên Vương đảo, một “độc đảo” tọa lạc chính giữa khu vực Động Đình hồ, bản doanh vô cùng hiểm trở, nếu như không có người trong bang hướng dẫn, người ngoài vô phương tìm được đến Tổng đà.

  Sử dụng vũ khí: Chùy - Thương - Đao

 • Thuộc tính: Mộc
  Đệ tử của Đường môn rất ít khi hành tẩu giang hồ. Thánh địa của Đường môn cơ quan trùng trùng, cạm bẫy, ám khí vô số. Nếu không phải là người của môn phái thì khó lòng mà đột nhập.
  Vì thế mặc dù danh tiếng của Đường môn vang xa nhưng đối với thiên hạ thì họ vẫn là những người rất thần bí. Đệ tử Đường môn hành tung bí mật và tuyệt đối trung thành,một khi đã hành sự thì không còn cảm giác "thiện ác nhân nghĩa".

  Sử dụng vũ khí: Nỏ - Phi Đao - Tiêu - Bẫy

 • Thuộc tính: Mộc
  Nơi Ngũ Độc Giáo hùng cứ là núi Ngũ Độc nơi miền Tây Vực xa xôi ít người biết tới. Đây là một giáo phái thần bí, người trong Giang hồ gọi là sắc biến. Nguyên tắc của Ngũ Độc Giáo là “Lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, căn bản là không quản bất kể chuyện thị phi chính tà nào.
  Ngũ Độc Giáo còn có một điều là “ai phải tội với Ngũ Độc Giáo, người đó sẽ chết không toàn thây”, như thế những kẻ thù của Ngũ Độc Giáo đều sẽ chết.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình. Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Thủy
  Đây là một môn phái thần bí nằm dọc theo Nhĩ Hải, vùng núi Điểm sơn (thuộc nước Đại Lý) và giáp biên cương Vân Nam xa xôi. Tương truyền Sư Tổ của môn phái này vốn là một nữ hiệp bị tình nhân phụ rẫy, muốn rời xa chốn đô hội, bỏ đi ẩn cư để quên hết sự đời nên đã đến vùng núi biên thùy Vân Nam xa xôi hẻo lánh. Trên đường đi, Người cũng gặp rất nhiều cô gái có hoàn cảnh tuyệt vọng giống như mình, liền tập hợp họ lại, thành lập môn phái, truyền thụ võ công.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Song Đao

 • Thuộc tính: Hỏa
  Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm vị trí đáng kể chốn Trung Nguyên.
  Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa.

  Sử dụng vũ khí: Côn - Triền Thủ

 • Thuộc tính: Hỏa
  Nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn giáo là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với Võ Lâm Trung Nguyên.
  Thiên Nhẫn giáo vốn không có lập trường Chánh - Tà. Tiêu chí của bang phái tùy thuộc vào tình hình chính trị mà biến đổi, là một công cụ đắc lực của Kim quốc trong những đợt Nam hạ xâm chiếm Đại Tống.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Thương

 • Thuộc tính: Thổ
  Trương Tam Phong vốn là đạo sĩ ở Võ Đang Sơn được vua Huy Tông mời lên Kinh để đàm đạo trên đường đi ông đã gặp thích khách Trương Tam Phong một mình giết chết hơn 100 võ lâm cao thủ, sau này về núi đã sáng lập ra phái “Nội Gia Quyền”.
  Võ Đang đồng môn luôn lấy nghĩa khí, đạo lý làm trọng. Đệ tử của Võ Đang không bắt buộc phải ăn chay, có thể kết hôn, song chưởng môn thì bắt buộc phải ăn chay.

  Sử dụng vũ khí: Kiếm - Quyền

 • Thuộc tính: Thổ
  Côn Lôn phái vốn nằm nơi miền Tân Cương, Tây vực. Tuy được sáng lập đã lâu, xong sau khi Sư Tổ khai phái qua đời, trong phái không có ai là xuất chúng, do vậy phái này cứ mãi chịu kiếp vô danh nơi cõi xa xôi.
  Mãi cho đến khi hơn trăm năm trước, Côn Lôn phái xuất hiện một vị kỳ nhân. Người này không những tạo được uy danh lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên mà còn giúp tên tuổi của Côn Lôn bắt đầu lan rộng khắp võ lâm.

  Sử dụng vũ khí: Đao - Kiếm

Trạng thái kênh nạp thẻ
Quý đồng đạo vui lòng thường xuyên kiểm tra trạng thái hệ thống nạp thẻ nhằm tránh mua nhầm loại thẻ đang được hệ thống bảo trì!